Verslo procesų modeliavimas: pilnas* BMPN elementų sąrašas

Turinys ↑ Srauto objektai Flow Objects Įvykiai Events Pradžios įvykis Start Event Tarpinis įvykis Intermediate Event Pabaigos įvykis End Event Veiksmai Activities Užduotis Task Subprocesai Sub Processes Subprocesas Sub Process Spontaniškas subprocesas Ad-hoc Sub Process Transakcija…

Verslo proceso greito aprašymo algoritmas

Turinys ↑ Paimkite „tuščią lapą“ Nustatykite proceso ribas Nubraižykite pagrindinius proceso žingsnius Pridėkite išsišakojimus ir kitus įvykius Pažymėkite proceso dalyvių vaidmenis Parodykite schemoje naudojamus dokumentus Pridėkite naudojamas programas ir duomenų bazes Schemoje išdėstykite įrankius ir medžiagas…

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 1 dalis

1 dalis 2 dalis 3 dalis 4 dalis 5 dalis 6 dalis 7 dalis Schema: Ministerijos teisėkūros procesas ↑ Proceso schemų sąrašas ↑ Ministerijos teisėkūros procesas → 1 dalis Iniciuoti / pavesti TA projekto parengimą → 1 dalis Koordinuoti ES TA perkėlimą į nacionalinę teisę ir…

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 3 dalis

1 dalis 2 dalis 3 dalis 4 dalis 5 dalis 6 dalis 7 dalis Schema: Parengti LRV nutarimų projektus ↑ Proceso schemų sąrašas ↑ Parengti LR įstatymų projektus →  3 dalis  1 dalis Parengti TA projektą ir jo lydimuosius dokumentus →  3 dalis  6 dalis Parengti pirminį TA…

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 4 dalis

1 dalis 2 dalis 3 dalis 4 dalis 5 dalis 6 dalis 7 dalis Schema: Leisti ministro įsakymus ↑ Proceso schemų sąrašas ↑ Leisti ministro įsakymus →  4 dalis  1 dalis Parengti TA projektą ir jo lydimuosius dokumentus →  4 dalis  6 dalis Parengti pirminį TA projektą → …

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 5 dalis

1 dalis 2 dalis 3 dalis 4 dalis 5 dalis 6 dalis 7 dalis Schema: Leisti ministerijos kanclerio potvarkius ↑ Proceso schemų sąrašas ↑ Leisti ministerijos kanclerio potvarkius →  5 dalis  1 dalis Parengti TA projektą ir jo lydimuosius dokumentus →  5 dalis  6 dalis Parengti pirminį TA…

Verslo procesų aprašymo būdai

Turinys ↑ Aprašymas tekstu Aprašymas lentelėmis Aprašymas grafinėmis schemomis Apibendrinimas Įžanga ↑ Organizacijos verslo (veiklos) procesų valdymas prasideda nuo jų aprašymo, nes valdyti procesus, jų neaprašius yra labai sunku. Aprašyti galima 3 skirtingais būdais, kurie praktikoje naudojami…