Verslo procesų modeliavimas: pagrindiniai BPMN elementai

Bet koks verslo procesų modeliavimas prasideda nuo verslo procesų aprašymo, o tam reikalingas sutartų grafinių simbolių ir aprašymo taisyklių rinkinys – notãcija. BPMN – tarptautinis verslo procesų modeliavimo standartas, šiuo metu geriausia pasaulyje verslo procesų aprašymo notacija. Įraše pateikiami pagrindiniai notacijos elementai.

Verslo procesų aprašymo būdai

Organizacijos verslo (veiklos) procesų valdymas prasideda nuo jų aprašymo, nes valdyti procesus, jų neaprašius yra labai sunku. Aprašyti galima 3 skirtingais būdais, kurie praktikoje naudojami įvairiais deriniais. Kiekvienas iš būdų turi privalumų ir trūkumų.

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 7 dalis

Tęsinys. Valstybės įstaiga, vadovaujama ministro, vykdanti bendrą jam pavestos srities valdymą + teisė + kūryba + nuosekli veiksmų seka, reikalinga norimam rezultatui gauti + grafinis vaizdas, kuriuo paaiškinamas mechanizmo veikimo principas + piešinys, pagal kurį kuriama toliau… taip iš ministerijos perspektyvos gali atrodyti TA projektų derinimas su suinteresuotomis šalimis.

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 6 dalis

Tęsinys. Valstybės įstaiga, vadovaujama ministro, vykdanti bendrą jam pavestos srities valdymą + teisė + kūryba + nuosekli veiksmų seka, reikalinga norimam rezultatui gauti + grafinis vaizdas, kuriuo paaiškinamas mechanizmo veikimo principas + piešinys, pagal kurį kuriama toliau… taip ministerijoje gali atrodyti TA projektų ir jų lydimųjų dokumentų rengimas.

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 5 dalis

Pradžia. Valstybės įstaiga, vadovaujama ministro, vykdanti bendrą jam pavestos srities valdymą + teisė + kūryba + nuosekli veiksmų seka, reikalinga norimam rezultatui gauti + grafinis vaizdas, kuriuo paaiškinamas mechanizmo veikimo principas + piešinys, pagal kurį kuriama toliau… taip iš ministerijos perspektyvos gali atrodyti teisės aktų rengimo procesai.

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 4 dalis

Pradžia. Valstybės įstaiga, vadovaujama ministro, vykdanti bendrą jam pavestos srities valdymą + teisė + kūryba + nuosekli veiksmų seka, reikalinga norimam rezultatui gauti + grafinis vaizdas, kuriuo paaiškinamas mechanizmo veikimo principas + piešinys, pagal kurį kuriama toliau… taip iš ministerijos perspektyvos gali atrodyti teisės aktų rengimo procesai.