Juodraščiai

Ministerijos veiklos modelis (juodraštis)

Ministerijos veiklos modelis

Ministerijos veiklos (verslo) modelis parodo kaip per valstybės politikos formavimo, koordinavimo, kontrolės ir valstybės politikos įgyvendinimo procesus, ministerija daro poveikį, ministrui pavestoms valdymo sritims, kurdama vertę visoms suinteresuotoms šalims.

Tikslai ir pastangos (juodraštis)

Tikslai – norai (norimi rezultatai), išreikšti kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, kurie turi būti pasiekti per numatytą laiką.