Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ją naudodamiesi, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teisiškai, be jokių apribojimų ir išlygų, įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir taisyklių. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu su sąlygomis ir taisyklėmis nesutinkate, interneto svetaine nesinaudokite!

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ją naudodamiesi, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teisiškai, be jokių apribojimų ir išlygų, įsipareigojate laikytis šių sąlygų ir taisyklių. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu su sąlygomis ir taisyklėmis nesutinkate, interneto svetaine nesinaudokite!

Naudojimo sąlygos 

Svetainės naudotojų amžius 

Interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus asmenys. Jei jūs esate jaunesni kaip 18 metų, su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis turite susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad jis ir jūs šias sąlygas ir taisykles suprastumėte ir įsipareigotumėte jų laikytis.

Interneto svetainės savininkas 

Interneto svetainė Rolandas Šišla • verslo procesų konsultantas, kurios adresai (sisla.lt, šišla.lt) priklauso ir ją tvarko bei prižiūri Rolandas Šišla.

Atsakomybės apribojimas 

Ši interneto svetainė ir jos turinys yra mokomojo bei informacinio pobūdžio ir skirtas tik susipažinti. Šios svetainės turiniu nesiekiama teikti profesinių konsultacijų ar paslaugų.

Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi svetainė, jos savininkas ir turinio savininkai (autoriai) neatsako dėl pasekmių, kylančių jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.

Nuosavybė 

Interneto svetainės Rolandas Šišla • verslo procesų konsultantas (sisla.lt, šišla.lt) domenų ir svetainės pavadinimai, svetainės turinys ir kodas, visos autoriaus teisės ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso Rolandui Šišlai ir (arba) turinio teikėjams (autoriams) ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

Be mūsų tiesioginio sutikimo draudžiama (neturite teisės) dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

Lankytojų komentarai ir nuomonės 

Siųsdami svetainei ir (ar) skelbdami jos puslapiuose nuomones, komentarus ir bet kokią su tuos susijusią informaciją (medžiagą, duomenis, etc.), Jūs suteikiate svetainei visas autoriaus teises į šias nuomones, komentarus ir pateiktą informaciją. Svetainė neprivalės atlyginti šių nuomonių, komentarų ir informacijos pateikėjui.

Svetainė jos puslapiuose paskelbtas lankytojų nuomones, komentarus ir kitą lankytojų pateiktą informaciją, gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti socialiniuose tinkluose bei kitose internetinio turinio publikavimo priemonėse, nurodydama pateikėjo (lankytojo, komentatoriaus) vardą taip, kaip yra paskelbta.

Leidimas susipažinti ir naudotis 

Šiomis sąlygomis suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę bei leidimą susipažinti ir naudotis mūsų interneto svetaine ir jos turiniu, jei tik jūs griežtai ir be jokių išlygų laikotės šių sąlygų. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

Privatumas 

Jei pateikiate savo asmens duomenis svetainėje, kartu vienareikšmiškai ir be išlygų sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti mūsų privatumo ir slapukų politikose nustatyta tvarka.

Kitos svetainės 

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia bei prižiūri trečiosios šalys. Mes nestebime ir nevertiname tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už jų svetainių turinio ir informacijos tikslumą bei patikimumą.

Taikytina teisė 

Šioms „Svetainės naudojimo sąlygoms ir taisyklėms“ taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Pakeitimai 

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pilnai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kurią mūsų interneto svetainės, svetainės turinio bei šių sąlygų ir taisyklių dalį.

Šių sąlygų ir taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate šias sąlygas ir taisykles peržiūrėti nuolat ir susipažinti su padarytais pakeitimais.

Privatumo politika 

Kokie asmeniniai duomenys renkami ir kodėl tai daroma 

Jeigu svetainės lankytojas (vartotojas) tik naršo svetainėje ir skaito jos įrašus, jokie asmeniniai duomenys (informacija) nėra nei renkami nei saugomi!

Renkami ir saugomi svetainės administratoriaus priregistruotų vartotojų asmens duomenys. Patys lankytojai prisiregistruoti negali.

Taip pat renkami ir saugomi asmens duomenys, kuriuos, komentuodami svetainės įrašus pateikia patys svetainės lankytojai (vartotojai).

Priregistruotuotų vartotojų asmens duomenys 

Svetainės administratoriui užregistruojant vartotoją, renkami ir saugomi žemiau išvardinti privalomi duomenys (priregistruotas vartotojas pats gali papildyti / pakeisti savo duomenis):

 • Vartotojo vardas
 • El. pašto adresas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Slapyvardis

* Visi išvardinti duomenys yra saugomi svetainės vartotojo paskyroje ir matomi tik svetainės administratoriui.

Komentatorių asmens duomenys 

Lankytojas (komentatorius), komentuodamas svetainės įrašus, pateikia šiuos asmens duomenis (informaciją):

Privalomi pateikti asmens duomenys:

 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • El. pašto adresas

Nerivalomi pateikti asmens duomenys:

 • Tinklalapio ar socialinio profilioURL adresas

Automatiškai išsaugomi asmens duomenys:

 • Lankytojas (komentatoriaus) IP adresas
 • Lankytojo profilio avataras / nuotrauka (daugiau informacijos).

Visi aukščiau išvardinti komentatoriaus asmens duomenys yra saugomi svetainės duomenų bazėje, kartu su vartotojo komentaru.

Tik svetainės administratoriui matomi duomenys:

 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • Tinklalapio ar socialinio profilio URL adresas

Visiems svetainės lankytojams, šalia komentaro, viešai matomi duomenys

 • Lankytojo profilio avataras / nuotrauka (daugiau informacijos).
 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • Tinklalapio ar socialinio profilioURL adresas (* jeigu pateiktas)

Gravatar ir vartotojo profilio avataras / nuotrauka 

Iš lankytojo elektroninio pašto adreso, kurį jis pateikė patvirtindamas savo komentarą svetainėje, gali būti sugeneruotas anoniminis duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas GRAVATAR paslaugos teikėjui (Gravatar privatumo politika), norint patikrinti, ar svetainės lankytojas naudojasi šia paslauga. Jeigu lankytojas naudojasi šia paslauga, patvirtinus jo komentarą, profilio avataras / nuotrauka bus viešai matoma šalia komentaro.

Komentatorių asmens duomenys 

Svetainėje gali būti iš kitų interneto svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui: video, paveikslėlių, teksto ir panašiai). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tose svetainėse, iš kurių turinys yra įkeltas. Šios svetainės gali rinkti duomenis apie jus, naudoti slapukus, įterpti papildomą trečiosios šalies stebėjimą ir stebėti sąveiką su šiuo įterptuoju turiniu, įskaitant stebėjimo sąveiką su įterptuoju turiniu, jei turite paskyrą ir esate prisijungę prie tos svetainės.

Su kuo mes dalinamės jūsų duomenimis 

Akismet brukalų atpažinimo paslauga 

Mūsų svetainė naudoja AKISMET brukalų (spam) atpažinimo paslaugą (paslaugos teikėjo privatumo politika). Todėl apsisaugojimo nuo brukalų tikslu, automatiškai perduodame paslaugos teikėjui šią informaciją (tame tarpe ir vartotojų asmens duomenis):

Automatiškai surinkta informacija:

 • Lankytojas (komentatoriaus) IP adresas
 • Lankytojo įrangos tipas
 • Apsilankymo šaltinis ir mūsų svetainės URL adresas

Lankytojo tiesiogiai pateikia informacija:

 • Lankytojo (komentatoriaus) vardas
 • El. pašto adresas
 • Komentaro tekstas

Kaip ilgai mes saugome jūsų duomenis 

Priregistruotų vartotojų asmens duomenų saugojimas. Kai vartotoją svetainėje užsiregistruoja svetainės administratorius, mes saugome visus jūsų asmeninius duomenis, kuriuos jūs pateikėte, jūsų paskyroje. Kiekvienas užregistruotas vartotojas, bet kuriuo metu, gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis (išskyrus vartotojo vardą). Administratorius tai pat gali matyti, redaguoti ir ištrinti šiuos duomenis.

Komentatorių asmens duomenų saugojimas. Jei svetainėje parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys (lankytojo asmens duomenys) yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtumėme lankytojo (komentatoriaus) komentarus ateityje atpažinti ir patvirtinti automatiškai bei iš karto juos padaryti matomus visiems svetainės lankytojams. Paprastai pirmieji lankytojų komentarai yra peržiūrimi ir svetainės administratoriaus patvirtinami rankiniu būdu.

Jūsų teisės į asmens duomenis 

Jei jūs esate užregistruotas (turite paskyrą) šioje svetainėje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos privaloma išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Jūs į savo asmens duomenis turite šias teises:

 • Jūs turite teisę žinoti, kodėl reikalingi jūsų asmens duomenys, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
 • Prieigos teisė: jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais asmeniniais duomenimis.
 • Teisė ištaisyti: turite teisę bet kada papildyti, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis.
 • Jei duosite mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę tą sutikimą atšaukti ir ištrinti jūsų asmeninius duomenis.
 • Teisė perduoti savo duomenis: jūs turite teisę reikalauti iš valdytojo visų savo asmeninių duomenų ir perduoti juos visus duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė prieštarauti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Prašome kreiptis į šių „Svetainės naudojimo sąlygų ir taisyklių“ pabaigoje nurodytais kontaktais. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume tai iš jūsų išgirsti, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt).

Slapukų politika 

Mūsų internetinė svetainė https://www.sisla.lt (toliau – svetainė) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (toliau, patogumui, visos technologijos vadinamos slapukais). Slapukus taip pat pateikia trečiosios šalys, kurias mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumento tekste mes informuojame jus apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

Kas yra slapukai? 

Slapukas (angl. „cookie“) yra nedidelis paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir kurį jūsų naršyklė saugo jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietajame diske. Joje saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų svetainės serverius arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio vizito metu.

Kas yra scenarijai? 

Scenarijus (angl. „script“) yra programos kodo dalis, naudojama tam, kad mūsų svetainė tinkamai ir interaktyviai veiktų. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

Kas yra saityno indikatorius? 

Saityno indikatorius arba pikselių žyma (angl. „web beacon“) yra mažas, nematomas tinklalapio teksto ar paveikslo gabalas, naudojamas svetainės srautui stebėti. Tam tikslui įvairūs duomenys apie jus yra saugomi naudojant internetinius indikatorius.

Sutikimas 

Kai pirmą kartą, arba po slapukų ištrynimo jūsų naršyklėje, lankysitės mūsų svetainėje, jums parodysime iššokantį langą su pranešimu apie slapukus. Kai paspausite „Supratau“ ir tęsite naršymą, tai reikš, kad jūs sutinkate, kad mes naudotume visus slapukus ir papildinius, kaip aprašyta šioje Slapukų politikoje Galite neleisti naudoti slapukų naudodami savo naršyklę, tačiau atminkite, kad mūsų svetainė gali veikti netinkamai.

Slapukai 

Techniniai ar funkciniai slapukai? 

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veikia tinkamai ir kad jūsų vartotojo nuostatos lieka žinomos. Pateikdami funkcinius slapukus, mes palengviname jūsų apsilankymą mūsų svetainėje. Taip pat tokiu būdu jums, lankantis mūsų svetainėje, nereikia pakartotinai įvesti tos pačios informacijos. Mes galime talpinti šiuos slapukus be jūsų sutikimo.

Analitiniai slapukai 

Kadangi statistinė informacija renkama anonimiškai, mes neprašome leidimo leidimo talpinti analitinius slapukus.

Reklaminiai slapukai 

Šioje svetainėje nenaudojame jokių reklaminių slapukų.

Socialinės žiniasklaidos mygtukai 

Į svetainę įtraukėme „Facebook“ ir „LinkedIn“ mygtukus, leisdami jums pasidalinti tinklalapio įrašais ir puslapiais socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“. Šie mygtukai veikia naudojant kodo dalis, gaunamus iš „Facebook“ ir „LinkedIn“. Šis kodas talpina slapukus. Todėl naudojant socialinės medijos mygtukus, gali būti saugoma ir apdorojama tam tikra informacija, todėl jums socialiniuose tinkluose gali būti rodoma suasmeninta reklama.

Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo ir slapukų politikas (kurios gali reguliariai keistis), norėdami sužinoti, ką jie daro su jūsų (asmeniniais) duomenimis, kuriuos jie renka ir tvarko naudodamiesi šiais slapukais.

Talpinami (įrašomi) slapukai 

Cerber Security & Anti-Spam 

Mes naudojame Cerber Security & Anti-Spam svetainės saugumui ir apsaugai nuo šlamšto. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
cerber_groove1 metaiApsauga nuo įsilaužimų
cerber_groove_x_*2 savaitėsApsauga nuo įsilaužimų
Dalijimasis duomenimis:

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Cerber Security & Anti-Spam Privacy Policy.

Google Analytics 

Mes svetainės statistikai naudojame „Google Analytics“. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Statistika (anoniminė)
_ga2 metaiSaugo unikalų vartotojo ID
_gid1 dienaSkaičiuoja ir stebi puslapių peržiūras
Statistika
_gat_UA-*Sesija
Dalijimasis duomenimis:

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Google Analytics privatumo politika.

BDAR (GDPR) slapukų sutikimui valdyti naudojame „Cookie Consent Banner“. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
wpcc1 metaiPatikrina, ar galima talpinti slapukus
Dalijimasis duomenimis:

Šiais duomenimis nėra dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

WordPress 

Mes svetainės kūrimui naudojame „WordPress“. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
wordpress_test_cookieNesaugomasPatikrina, ar galima talpinti slapukus
wordpress_logged_in_*NuolatinisLaiko vartotojus prisijungusius
NuostatosKomentavimo slapukai
comment_author_*1 metaiSaugo vartotojo nuostatas
comment_author_email_*1 metaiSaugo vartotojo nuostatas
comment_author_url_*1 metaiSaugo vartotojo nuostatas
Dalijimasis duomenimis:

Šiais duomenimis nėra dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

Domeno www.sisla.lt slapukai 

Domeno www.sisla.lt slapukai saugiam prisijungimui tik vienoje svetainėje.

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Funkcinis
V_UeXbj1 dienaSaugios jungtys tik vienoje svetainėje.
Šaltinis: www.sisla.lt
-pUwPqlFtHvu_I1 dienaSaugios jungtys tik vienoje svetainėje.
Šaltinis: www.sisla.lt
DsVGHdgc1 dienaSaugios jungtys tik vienoje svetainėje.
Šaltinis: www.sisla.lt
dXoGQhINvqA1 dienaSaugios jungtys tik vienoje svetainėje.
Šaltinis: www.sisla.lt
Dalijimasis duomenimis:

Šiais duomenimis nėra dalijamasi su trečiosiomis šalimis.

Facebook 

Mes naudojame Facebook mygtuką, svetainės įrašų ir puslapių pasidalinimui socialiniame tinkle. Skaityti daugiau

PavadinimasSaugojimasNaudojimas
Rinkodara / Sekimas
actppresence1 metaiValdo skelbimų rodymo dažnumą
fbm_1 metaiSaugo paskyros detales
_fbc2 metaiSaugo paskutinį apsilankymą
fbm_*1 metaiSaugo paskyros detales
xs3 mėnesiaiSaugo unikalų sesijos ID
fr3 mėnesiaiReklamos pateikimas
_fbp3 mėnesiaiStebi apsilankymus įvairiose svetainėse
datr2 metaiUžkerta kelią sukčiavimui
sb2 metaiSaugo naršyklės informaciją
*_fbm_1 metaiSaugo paskyros duomenis
Funkcinis
wd1 savaitėNustato ekrano skiriamąją gebą
act90 dienųLaiko vartotojus prisijungusius
c_user90 dienųSaugoja unikalų vartotojo ID
csm90 dienųUžkirsti kelią sukčiavimui
presenceSesijaStebi, ar aktyvus naršyklės skirtukas
Dalijimasis duomenimis

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Facebook Privacy Policy.

Kaip kontroliuoti ir ištrinti slapukus? 

Jei pageidaujate, jūs galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti visus įrenginyje jau esančius slapukus o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų (slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje), arba, kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Tačiau turėkite omenyje, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kartais svetainė gali veikti netinkamai. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, galite rasti naudojamos interneto naršyklės pagalbos skyriuje pateiktose instrukcijose, taip pat rasti apsilankę https://www.allaboutcookies.org/ ir https://www.aboutcookies.org/.

Komentavimo politika 

Jeigu svetainės lankytojas pirmą kartą parašo komentarą, komentaras yra sulaikomas, kol svetainės administratorius jį patvirtins. Jeigu lankytojas, jau turi nors vieną patvirtintą komentarą, kiti komentarai skelbiami iš karto. Tai daroma tikslu apsisaugoti nuo netinkamų komentarų ir brukalų (spam’o).

Kai lankytojų komentarai skelbiami iš karto, jie vėliau taip pat yra peržiūrimi svetainės administratoriaus ir netinkami komentarai yra pašalinami.

Netinkamais laikomi komentarai, kurie neatitinka komentuojamo įrašo, parašyti su daug kalbos klaidų, turi necenzūrinių žodžių, įžeidinėja kitus žmones.

Kur kreiptis 

Svetainės savininkas ir administratorius: Rolandas Šišla
Mob. tel.: +370 (699) 32 740
El. paštas: rolandas@sisla.lt