Naujausi įrašai

Įrašų sąrašas

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 7 dalis

Suderinti TA projektą su suinteresuotomis šalimis

Tęsinys. Valstybės įstaiga, vadovaujama ministro, vykdanti bendrą jam pavestos srities valdymą + teisė + kūryba + nuosekli veiksmų seka, reikalinga norimam rezultatui gauti + grafinis vaizdas, kuriuo paaiškinamas mechanizmo veikimo principas + piešinys, pagal kurį kuriama toliau… taip iš ministerijos perspektyvos gali atrodyti TA projektų derinimas su suinteresuotomis šalimis.

Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 5 dalis

Leisti ministerijos kanclerio potvarkius

Tęsinys. Valstybės įstaiga, vadovaujama ministro, vykdanti bendrą jam pavestos srities valdymą + teisė + kūryba + nuosekli veiksmų seka, reikalinga norimam rezultatui gauti + grafinis vaizdas, kuriuo paaiškinamas mechanizmo veikimo principas + piešinys, pagal kurį kuriama toliau… taip iš ministerijos perspektyvos gali atrodyti ministerijos kanclerio potvarkių leidimo procesas.