Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 6 dalis

Parengti TA projektą ir jo lydimuosius dokumentus
Parengti pirminį TA projektą
Pateikti TA projektą derinimui ir / ar vizavimui ministerijoje
Derinti TA projektą (pateikti pastabas ir pasiūlymus / vizuoti)
Derinti TA projektą ministerijoje
Įvertinti, ar atsižvelgta į antikorupcinio vertinimo pastabas

Parašykite komentarą