Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 1 dalis

Ministerijos teisėkūros procesas
Iniciuoti / pavesti TA projekto parengimą
Koordinuoti ES TA perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą
Parengti LR įstatymų projektus
Parengti LRV nutarimų projektus
Leisti ministro įsakymus
Leisti ministerijos kanclerio potvarkius