Teisėkūros procesas ministerijoje (schemų eskizai) 3 dalis

Parengti LRV nutarimų projektus
Parengti TA projektą ir jo lydimuosius dokumentus
Suderinti TA projektą su suinteresuotomis šalimis
Pateikti TA projektą LRV

Parašykite komentarą