Paimkite „tuščią lapą“ 

„tuščias lapas“

Proceso schema, turi būti nesudėtingai suprantama ir tuo pačiu informatyvi. Aprašymo metu proceso schema turi atspindėti tai kas vyksta realiame gyvenime, ir tik tuos aspektus, kurie yra svarbiausi.

Nustatykite proceso ribas 

Nustatykite proceso ribas

Kiekvienas procesas prasideda ir baigiasi įvykiu (arba keliais), todėl pirmiausia lape pažymime proceso pradžią ir pabaigą.

Nubraižykite pagrindinius proceso žingsnius 

Nubraižykite pagrindinius proceso žingsnius

Nubraižykite pagrindinius proceso etapus (sub-procesus, žingsnius, operacijas, veiksmus, etc.) jų vykdymo eilės tvarka.

Pridėkite išsišakojimus ir kitus įvykius 

Pridėkite išsišakojimus ir kitus įvykius

Pridėkite pagrindinius proceso eigos variantus ir svarbiausius tarpinius įvykius. Papildykite schemą reikalingomis operacijomis.

Pažymėkite proceso dalyvių vaidmenis 

Pažymėkite proceso dalyvių vaidmenis

Procesuose nėra pareigų arba konkrečių darbuotojų. Vietoje to naudojama vaidmens sąvoka. Vieną vaidmenį gali vykdyti daug darbuotojų. Bet kuri pareigybė susideda iš vaidmenų rinkinio. Tai reiškia, kad bet kuri pareigybė gali vykdyti skirtingus vaidmenis. Esant poreikiui pridėkite trūkstamas operacijas.

Parodykite schemoje naudojamus dokumentus 

Parodykite schemoje naudojamus dokumentus

Procesų valdymo požiūriu, dokumentu laikoma bet kokia informacija esanti bet kokioje informacijos laikmenoje.

Pridėkite naudojamas programas ir duomenų bazes 

Pridėkite naudojamas programas ir duomenų bazes

Schema turi atspindėti kokios programos ir duomenų bazės naudojamos procese.

Schemoje išdėstykite įrankius ir medžiagas 

Jeigu procese naudojami įrankiai, įrengimai ir / arba medžiagos ir šis aspektas proceso valdymo požiūriu yra svarbus, tai irgi reikia parodyti proceso schemoje. Detalius aprašymus geriau pateikti komentaruose arba specialiuose proceso aprašymo skyriuose. Labai geras sprendimas, sukurti schemą skirtą įrankių, įrengimų ir medžiagų atvaizdavimui. Tačiau reikia atminti, kad šio tipo schemose yra akcentuojamas darbų srautas, o ne naudojamų įrankių, įrengimų ir medžiagų kiekiai.

Nustatykite proceso rodiklius 

Nustatykite proceso rodiklius

Proceso schemoje išdėliokite naudojamus proceso rodiklius.

Parodykite nubraižytos schemos ryšius su kitais procesais 

Parodykite nubraižytos schemos ryšius su kitais procesais

Kiekvienas konkretus procesas, yra tik didelės procesų sistemos dalis. Visi procesai yra susiję tarpusavyje. Iš esmės procesų ryšys yra tai kuo (kokias dalykais) jie keičiasi tarpusavyje. Parodykite schemoje, susijusius procesus ir tai kuo su jais braižomas procesas keičiasi (gauna / atiduoda).

Patikrinkite nubraižytą proceso schemą 

Proceso schema nubraižyta. Sau užduokite šiuos klausimus:
  • Dėl ko (kodėl, dėl kokios priežasties) prasideda verslo procesas?  Kuo, kaip, kada, kodėl jis baigiasi?
  • Su kokiais procesais jis susijęs, kokiais dalykais su jais keičiasi (gauna / atiduoda)?
  • Kokios operacijos vykdomos, kokia jų eilės tvarka?
  • Kas vykdo proceso operacijas?
  • Kokie dokumentai naudojami ir atsiranda proceso eigoje? Kuriose operacijose?
  • Kokios programos, duomenų bazės naudojamos procese, kuriose operacijose?
  • Kokie instrumentai ir medžiagos naudojamos procese, kuriose operacijose
  • Kaip ir kokiais rodikliai matuojamas procesas, kur vykdomi matavimai?