Verslo procesų modeliavimas: pagrindiniai BPMN elementai

Bet koks verslo procesų modeliavimas prasideda nuo verslo procesų aprašymo, o tam reikalingas sutartų grafinių simbolių ir aprašymo taisyklių rinkinys – notãcija. BPMN – tarptautinis verslo procesų modeliavimo standartas, šiuo metu geriausia pasaulyje verslo procesų aprašymo notacija. Įraše pateikiami pagrindiniai notacijos elementai.

Verslo procesų aprašymo būdai

Organizacijos verslo (veiklos) procesų valdymas prasideda nuo jų aprašymo, nes valdyti procesus, jų neaprašius yra labai sunku. Aprašyti galima 3 skirtingais būdais, kurie praktikoje naudojami įvairiais deriniais. Kiekvienas iš būdų turi privalumų ir trūkumų.

Verslo proceso greito aprašymo algoritmas

Reikia aprašyti (verslo / veiklos) procesą ir todėl reikia nubraižyti jo schemą? Kaip braižomos procesų schemos? Nuo ko pradėti? Koks žingsnių eiliškumas? Kokie žingsniai reikalingi ir kuriuos galima praleisti? Šiame įraše pristatomas greitas verslo proceso schemos aprašymo (nubraižymo) algoritmas, panaudojant, supaprastintą ir laisvai interpretuojamą, grafinę notaciją BPMN 2.0.