Verslo procesų modeliavimas: pagrindiniai BPMN elementai

Bet koks verslo procesų modeliavimas prasideda nuo verslo procesų aprašymo, o tam reikalingas sutartų grafinių simbolių ir aprašymo taisyklių rinkinys – notãcija. BPMN – tarptautinis verslo procesų modeliavimo standartas, šiuo metu geriausia pasaulyje verslo procesų aprašymo notacija. Įraše pateikiami pagrindiniai notacijos elementai.