Verslo procesų modeliavimas: pagrindiniai BPMN elementai

Pagrindiniai BPMN elementai

Bet koks verslo procesų modeliavimas prasideda nuo verslo procesų aprašymo, o tam reikalingas sutartų grafinių simbolių ir aprašymo taisyklių rinkinys – notãcija.

BPMN (Business Process Model and Notation) – tarptautinis verslo procesų modeliavimo standartas, ir šiuo metu geriausia pasaulyje verslo procesų aprašymo notacija. Tai visų ankstesnių procesų modeliavimo notacijų patirties analizės rezultatas. Ji ne tik paėmė kas geriausio buvo sukurta kitose notacijose, bet ir sukūrė kai ką visiškai naujo.

Žemiau pateikiami pagrindiniai notacijos elementai.

Notãcija – [lot. notatio, – pastaba; žymėjimas], kokioje nors srityje naudojama sutartinių ženklų (figūrų, simbolių, raidžių, sutrumpinimų ir pan.) sistema.

Notacijų pavyzdžiai:

  • Matematikoje – abstrakčių idėjų, sprendimų užrašymas skaičiais, raidėmis bei įvairiais ženklais ir simboliais.
  • Muzikoje – grafinių ženklų sistema muzikos kūriniams užrašyti (penklinė, natos, metro, takto ženklai, žodinės nuorodos).

Įvykis Event  

Pradžios įvykis
Start Event

Tarpinis įvykis
Intermediate Event

Pabaigos įvykis
End Event

Įvykis yra tai, kas nutinka Proceso ar jo Choreografijos metu. Įvykis daro įtaką proceso eigai ir dažniausiai turi priežastį (trigerį) arba poveikį (rezultatą). Įvykiai vaizduojami apskritimais atviru centru, skirtu vidiniams žymekliams, kurie parodo skirtingas įvykių priežastis ir rezultatus. Pagal įtaką procesui (srauto eigai) yra trys įvykių tipai: Pradžios Start, Tarpiniai Intermediate, Pabaigos End.

Daugiau apie įvykius:

Veiksmas Activity  

Užduotis
Task

Subprocesas
Sub Process

Veiksmas yra bendra sąvoka, apibūdinanti darbą, atliekamą Procese. Veiksmai yra elementarūs atomic arba sudėtiniai, neelementarūs non-atomic. Kaip proceso modelio dalys, naudojamos šios veiksmų rūšys: sudėtinis, neelementarus – Subprocesas Sub Process ir elementarus – Užduotis Task. Veiksmai vaizduojami stačiakampiu, su suapvalintais kampais. Visi veiksmai gali būti tiek standartinių procesų, tiek choreografijų elementais.

Daugiau apie veiksmus:

Vartai Gateways  

Naudojami proceso sekos srautų išsiskyrimo ir sujungimo valdymui. Taigi šis terminas reiškia srauto atskyrimus ir išsišakojimus bei sujungimus ir prijungimus. Vidiniai žymekliai, parodo srautų valdymo pobūdį (tipą).

Daugiau apie vartus:

Sekos srautas Sequence Flow  

Naudojamas parodyti, kokia tvarka (eiliškumu) veiksmai bus vykdomi procese Process arba choreografijoje Choreography.

Daugiau apie Sekos srautą:

Pranešimų srautas Message Flow  

Naudojamas parodyti pranešimų srautui tarp dviejų dalyvių Participants, kurie yra pasirengę juos siųsti ir gauti. BPMN saveikos Collaboration schemoje du atskiri baseinai Pools parodo du atskirus dalyvius (pvz.: verslo subjektus ir/ar verslo vaidmenis).

Daugiau apie Pranešimų srautą:

Asociacija Association  

naudojama susieti informacijai ir artefaktams (objektams, kurie nėra su srauto elementai) su visais įmanomais BPMN grafiniais elementais. Strėlės (strėlių) antgalis ant asociacijos gali nurodyti srauto kryptį (pvz.: duomenų judėjimo kryptį).

Daugiau apie asociaciją:

Baseinas Pool  

Baseinas (Pool) Takelis (Lane)Takelis (Lane)

Baseinas yra grafinis dalyvio Participant atvaizavimas saveikos Collaboration schemoje. Jis taip pat veikia kaip atsakomybės sritis arba grafinis konteineris, atskiriantis veiksmų rinkinį, nuo kitų baseinų. Baseine gali turėti vidinė informacija apie vykdomą procesą. Jeigu tokios informacijos nėra baseinas yra „juodoji dėžė”.

Daugiau apie baseiną:

Takelis Lane  

Takelis (Lane)

Naudojamas vaidmenų pasiskirstymui pavaizduoti, veiksmų organizavimui ir sukskirstymui į kategorijas. Takelis taip pat naudojamas vidinei baseino erdvei suskirstyti, horizontaliai arba vertikaliai.

Daugiau apie takelį:

Duomenų objektas Data Object  

Pateikia informaciją apie tai, kokius veiksmus būtina atlikti ir/arba koks yra tų veiksmų rezultatas. Gali būti vaizduojamas tiek vienu, tiek keliais egzemplioriais. Duomenų įvestis ir duomenų išvestis teikia tą pačią informaciją apie procesus.

Daugiau apie duomenų objektus:

Pranešimas Message  

Naudojamas pavaizduoti dviejų verslo proceso dalyvių sąveikos (bendravimo) turiniui (objektui).

Daugiau apie pranešimą:

Grupė Group  

Skirta grupuoti grafinius elementus, priklausančius tai pačiai kategorijai. Toks grupavimas neturi įtakos srauto eigai. Verslo proceso schemoje (diagramoje) kategorijos, kuriai priklauso sugrupuoti elementai, pavadinimas rodomas kaip grupės pavadinimas. Tokį grupavimą galima naudoti dokumentavimo ar analizės tikslais. Grupės pateikiamos grafiškai taip pat, kaip ir objektų kategorijos.

Daugiau apie grupę:

Komentaras* Text Annotation  

Komentaro tekstas

Komentaras yra mechanizmas leidžiantis, verslo procesų modeliuotojui įvesti papildomą informaciją žmonėms, skaitantiems schemas.
* Komentaras gali būti naudojamas su asociacija, kuria js susiejamas su BPMN grafiniu objektu.

Daugiau apie komentarą: