Verslo procesų modeliavimas: pilnas* BMPN elementų sąrašas

Turinys 

*beveik pilnas BPMN elementų sąrašas.

Įžanga 

Vienas iš BPMNsukūrimo akstinų, buvo poreikis turėti paprastą ir suprantamą, verslo procesųmodelių kūrimo mechanizmą, tuo pat metu galintį susidoroti su verslo procesamsbūdingu sudėtingumu. Kad suderinti abu šiuos vienas kitam prieštaraujančius reikalavimus, grafiniai elementai buvo suskirstyti į kelias kategorijas. Tai žmonėms dirbantiems su BPMNschemomis (diagramomis), leidžia lengvai, atpažinti pagrindinius elementų tipus ir teisingai perskaityti schemas (diagramas).

Pagrindinės elementų kategorijos turi vidinius variantus, taip pat leidžia pridėti papildomą informaciją, kas sudaro galimybes patenkinti sudėtingumo poreikį, neperkraunant verslo proceso modelio schemų (diagramų) struktūros ir neapsunkinant suvokimo.

Srauto objektai Flow Objects 

Įvykiai Events 

Įvykisyra tai, kas nutinka Procesoar jo Choreografijos metu. Įvykis daro įtaką Proceso eigaiir dažniausiai turi priežastį (trigerį) arba poveikį (rezultatą).

Įvykiai vaizduojami apskritimu, kurio centre talpinami įvairūs trigerių žymekliai.

Atsižvelgiant įvykio vietą Procese, yra trys pagrindiniaiįvykių tipai:

 • Pradžios įvykiai, kurie parodo kur Procesas prasideda (proceso pradžią).
 • Pabaigos įvykiai, kurie parodo kur Procesas baigiasi (proceso pabaigą).
 • Tarpiniai įvykiai, kurie parodo, kad kažkas atsitinka tarp Proceso pradžios ir pabaigos.

Savo ruožtu visi šie įvykiai yra:

 • Apdorojantys įvykiai. Jie pristabdo Procesą ir laukia, kol įvykis įvyks (apdoroja trigerį). Tai visi pradžios ir keletas tarpinių įvykių. Įvykio trigerio žymeklis vaizduojamas neužpildytas.
 • Inicijuojantys įvykiai. Jie Procese generuoja veiksmų vykdymo rezultatą (sužadina trigerį), tuo pat metu nesustabdydami Proceso eigos. Tai keletas tarpinių ir visi pabaigos įvykiai. Įvykio trigerio žymeklis vaizduojamas užpildytas.

Ribiniai įvykiai. Yra grupė tarpinių apdorojančių įvykių, kurie proceso schemoje (diagramoje) vaizduojami pritvirtinti prie veiksmų ribų (kontūrų). Šie ribiniai įvykiai apdoroja įvykius, vykstančius vykdant veiksmus ir subprocesus, prie kurių ribos jie yra pritvirtinti.

Suvestinė lentelė:

Suvestinė įvykių lentelė

Pradžios įvykis Start Event 

Pradžios įvykiai vaizduojami apskritimu viena plona linija.

Paprastas (neapibrėžtas, be tipo) – pradžios įvykis
None Start Event

Pranešimas – pradžios įvykis
Message Start Event

Pranešimas – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Message Start Event

Pranešimas – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting – Message Start Event

Laikmatis – pradžios įvykis
Timer Start Event

Laikmatis – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Timer Start Event

Laikmatis – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting – Message Start Event

Eskalavimas – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Escalation Start Event

Eskalavimas – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting – Escalation Start Event

Sąlyginis – pradžios įvykis
Conditional Start Event

Sąlyginis – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Conditional Start Event

Sąlyginis – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting – Conditional Start Event

Klaida – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Error Start Event

Kompensacija – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Compensation Start Event

Signalas – pradžios įvykis
Signal Start Event

Signalas – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Signal Start Event

Signalas – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting – Signal Start Event

Daugybinis – pradžios įvykis
Multiple Start Event

Daugybinis – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Multiple Start Event

Daugybinis – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting Multiple Start Event

Lygiagretus daugybinis – pradžios įvykis
Parallel Multiple Start Event

Lygiagretus daugybinis – pradžios įvykis, pertraukiančiame įvykio subprocese
Interrupting – Parallel Multiple Start Event

Lygiagretus daugybinis – pradžios įvykis, nepertraukiančiame įvykio subprocese
Non-interrupting – Parallel Multiple Start Event

Tarpinis įvykis Intermediate Event 

Tarpiniai įvykiai vaizduojami apskritimu dviguba plona linija.

Paprastas (neapibrėžtas, be tipo) – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – None Intermediate Event

Pranešimas – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Message Intermediate Event

Pranešimas – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Message Intermediate Event

Pranešimas – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting – Boundary – Message Intermediate Event

Pranešimas – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – Message Intermediate Event

Laikmatis – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Timer Intermediate Event

Laikmatis – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Timer Intermediate Event

Laikmatis – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting – Boundary – Timer Intermediate Event

Eskalavimas – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Escalation Intermediate Event

Eskalavimas – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting – Boundary – Escalation Intermediate Event

Eskalavimas – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – Escalation Intermediate Event

Sąlyginis – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Conditional Intermediate Event

Sąlyginis – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Conditional Intermediate Event

Sąlyginis – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting – Boundary – Conditional Intermediate Event

Nuoroda – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Link Intermediate Event

Nuoroda – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – Link Intermediate Event

Klaida – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Error Intermediate Event

Atšaukimas – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Cancel Intermediate Event

Kompensacija – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Compensation Intermediate Event

Kompensacija – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – Compensation Intermediate Event

Signalas – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Signal Intermediate Event

Signalas – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Signal Intermediate Event

Signalas – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting – Boundary – Signal Intermediate Event

Signalas – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – Signal Intermediate Event

Daugybinis – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Multiple Intermediate Event

Daugybinis – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Multiple Intermediate Event

Daugybinis – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting Boundary – Multiple Intermediate Event

Daugybinis – tarpinis įvykis, inicijuojantis
Throwing – Multiple Intermediate Event

Lygiagretus daugybinis – tarpinis įvykis, apdorojantis
Catching – Parallel Multiple Intermediate Event

Lygiagretus daugybinis – tarpinis įvykis, ribinis pertraukiantis
Interrupting – Boundary – Parallel Multiple Intermediate Event

Lygiagretus daugybinis – tarpinis įvykis, ribinis nepertraukiantis
Non-interrupting Boundary – Parallel Multiple Intermediate Event

Pabaigos įvykis End Event 

Pabaigos įvykiai vaizduojami apskritimu vienguba stora linija.

Paprastas (neapibrėžtas, be tipo) pabaigos įvykis
None End Event

Pranešimas – pabaigos įvykis
Message End Event

Eskalavimas – pabaigos įvykis
Escalation End Event

Klaida – pabaigos įvykis
Error End Event

Atšaukimas – pabaigos įvykis
Cancel End Event

Kompensacija – pabaigos įvykis
Compensation End Event

Signalas – pabaigos įvykis
Signal End Event

Daugybinis – pabaigos įvykis
Multiple End Event

Nutraukimas – pabaigos įvykis
Terminate End Event

Veiksmai Activities 

Veiksmasyra bendra sąvoka, apibūdinanti darbą, atliekamą Procese. Veiksmai yra elementarūs atomicarba sudėtiniai, neelementarūs non-atomic. Kaip Proceso Modelio dalys, naudojamos šios veiksmų rūšys: Subprocesas Sub Processir Užduotis Task.

Užduotis Task 

Užduotisyra elementarusatomicProceso veiksmas. Jis naudojamas kai darbas, atliekamas Procese, nėratoliau detalizuojamas.

Užduotys vaizduojamos stačiakampiu plona linija, su suapvalintais kampais, viršutiniame kairiame kampe nurodomas užduoties tipas.

Abstrakti užduotis
Abstract Task

Serviso užduotis
Service Task

Išsiuntimo užduotis
Send Task

Gavimo užduotis
Receive Task

Vartotojo užduotis
User Task

Rankinė užduotis
Manual Task

Verslo taisyklės užduotis
Business Rule Task

Scenarijaus užduotis
Script Task

Subprocesai Sub Processes 

Subprocesasyra sudėtinis, neelementarusnon-atomic, Proceso veiksmas. Toks veiksmas, laikomas sudėtiniu, nes jis gali būti išskaidytas į sudėtines dalis (subveiksmus).

Subprocesai vaizduojamistačiakampiu, su suapvalintais kampais, tačiau skirtingomis linijomis:

 • Subprocesas Sub Processplona linija.
 • Spontaniškas subprocesas Ad-hoc Sub Processplona linija.
 • Transakcija Transactiondviguba plona linija.
 • Įvykio suprocesas Event Sub Processplona punktyrine (taškine) linija.

Taip pat yra du skirtingisubprocesų vaizdavimo būdai:

 • Sutrauktas Collapsedsubprocesas– schemoje (diagramoje) nėra rodomossubproceso detalės. Jos yra žemesniame lygyje. Figūra, centre apačioje, žymima subproceso simboliu.
 • Išplėstas Expandedsubprocesas– schemoje (diagramoje) figūros ribos išplėstos, o viduje matomossubproceso detalės. Figūra subproceso simboliu nėra žymima.
Subprocesas Sub Process 

Subprocesas, sutrauktas
Collapsed Sub Process

Subprocesas, išplėstas
Expanded Sub Process

Spontaniškas subprocesas Ad-hoc Sub Process 

Spontaniškas ad-hocsubprocesas– tai grupė nesujungtų veiksmų, tarp kurių nėra nenustatyti tarpusavio ryšiai. Vykdytojai patys nustatošių veiksmų vykdymo sekąir reikalingą pakartojimų kiekį, taip pat gali juos ignoruoti ir nevykdyti.

Abejos SutrauktoCollapsedir IšplėstoExpandedspontaniško ad hocsubprocesofigūros, centre apačioje, žymimos tildės simboliu.

Spontaniškas subprocesas, sutrauktas
Ad-hoc Collapsed Sub Process

Spontaniškas subprocesas, išplėstas
Ad-hoc Expanded Sub Process

Transakcija Transaction 

Transakcija*Transaction– yra subprocesas, palaikomas specialaus protokolo, užtikrinančio, kad visos dalyvaujančios šalys yra sutarusios, kad veiksmas turi būti arba užbaigtas arba atmestas.
*Sandoris.

Transakcija, vaizduojama stačiakampiu su suapvalintais kampais, dviguba plona linija.

Transakcija, sutraukta
Collapsed Transaction

Transakcija, išplėsta
Expanded Transaction

Įvykio subprocesas Event Sub Process 

Įvykio subprocesu Event Sub Processvadinamas specifinis subprocesas naudojamas Proceso (Subproceso) viduje. Jis pradedamas vykdyti jeigu sužadinamas triggeredjo pradžios įvykis. Jis gali būti vykdomas vieną kartą, daug kartų arba nevykdomas visai. Įvykio subprocesas, priklausomai nuo jo pradžios įvykio, gali nutraukti aukštesnio lygio subprocesą Interruptingarba vykti lygiagrečiai su juo Non-interrupting.

Įvykio subprocesas, vaizduojamas stačiakampiu su suapvalintais kampais, plona punktyrine (taškine) linija. Jeigu įvykio subprocesas yra sutrauktas Collapsed, tada tokio subproceso pradžios įvykis kaip žymeklisrodomas viršutiniame kairiajame kampe.

Nepertraukiančio Pranešimo įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting Message – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Pranešimo įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Message – Event Sub-Process – Collapsed

Nepertraukiančio Laikmačio įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting – Timer – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Laikmačio įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Timer – Event Sub-Process – Collapsed

Nepertraukiančio Sąlyginio įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting – Conditional – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Sąlyginio įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Conditional – Event Sub-Process – Collapsed

Nepertraukiančio Signalo įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting – Signal – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Signalo įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Signal – Event Sub-Process – Collapsed

Nepertraukiančio Daugybinio įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting – Multiple – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Daugybinio įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Multiple – Event Sub-Process – Collapsed

Nepertraukiančio Lygiagretaus daugybinio įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting – Parallel Multiple – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Lygiagretaus daugybinio įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Parallel Multiple – Event Sub-Process – Collapsed

Nepertraukiančio Eskalacijos įvykio subprocesas, sutrauktas
Non-interrupting – Escalation – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Eskalacijos įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Escalation Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Klaidos įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Error – Event Sub-Process – Collapsed

Pertraukiančio Kompensacijos įvykio subprocesas, sutrauktas
Interrupting – Compensation – Event Sub-Process – Collapsed

Iškviečiamas veiksmas Call Activity 

Iškviečiamas veiksmas Call Activitynurodo vietą pointProcese, kurioje panaudojamas globalus procesasGlobal Processarba globali užduotisGlobal Task.
Globalus procesas ir globali užduotis tai tokie procesai ir užduotys, kurie kartą, kad išvengti dubliavimo, yra sumodeliuoti (modeliuojami vieną kartą) ir gali būti iškviečiami ir panaudojami ten kur jų reikia.

Iškviečiamas veiksmas vaizduojamas stačiakampiu su suapvalintais kampais, stora linija. Jeigu tai yra iškviečiama užduotis, tada viršutiniame kairiame kampe nurodomas užduoties tipas. Jeigu iškviečiamas sutrauktas Collapsedsubprocesas, figūra centre apačioje, žymima subproceso simboliu . Iškviečiamas išplėstas Expandedsubprocesas, vaizduojamas kaip ir visi išplėsti subprocesai.

Iškviečiamas abstraktus veiksmas
Abstract Call Activity

Iškviečiamas vartotojo veiksmas
User Call Activity

Iškviečiamas rankinis veiksmas
Manual Call Activity

Iškviečiamas verslo taisyklės veiksmas
Business Rule Call Activity

Iškviečiamas scenarijaus veiksmas
Script Call Activity

Vartai Gateways 

Vartai*Gatewaysnaudojami proceso sekos srautų išsiskyrimo ir sujungimo valdymui. Taigi šis terminas reiškia srauto atskyrimus ir išsišakojimusbei sujungimus ir prijungimus. Vartų veikimas panašus į šliuzą, leidžiantį pereiti pro jį tam tikromis kryptimis ir esant tam tikroms sąlygoms.
*Šliuzas, loginis operatorius

Vartai vaizduojami rombu plona linija. Žymeklis rombe, parodo srautų valdymo pobūdį (tipą).

arba

Išskirtinio ARBA vartai
Exclusive Gateway

Išskirtinio ARBA vartai, įvykio pagrindu
Event-Based Gateway

Imtino ARBA vartai
Inclusive Gateway

Lygiagretaus IR vartai
Parallel Gateway

Sudėtiniai vartai
Complex Gateway

Išskirtinio ARBA vartai, įvykio pagrindu, su naujo egzemplioriaus sukūrimu
Exclusive Event-based Gateway, instantiate

Lygiagretaus IR vartai, įvykio pagrindu, su naujo egzemplioriaus sukūrimu
Parallel Event-based Gateway, instantiate

Duomenys Data 

Duomenys Datažymi informacinius objektus, kurie naudojami vykdant verslo procesą arba yra proceso vykdymo rezultatai. Duomenų objektaigali atvaizduoti pavienį duomenų objektą arba visą duomenų objektų rinkinį.

Duomenų objektas
Data Object

Duomenų objektų rinkinys
Data Object Collection

Įeinantys duomenys
Data Input

Įeinančių duomenų rinkinys
Data Input Collection

Išeinantys duomenys
Data Output

Išeinančių duomenų rinkinys
Data Output Collection

Duomenų saugykla
Data Store

Jungiantieji objektai Connecting Objects 

Yra keturi jungiantieji objektai– keturi būdai, kaip srauto objektaiyra susiejami tarpusavyje ar su kita informacija.

Sekos srautas Sequence Flow 

Sekos srautas Sequence Flownurodo veiksmų seką (veiksmų vykdymo kryptį).

Sekos srautas
Sequence Flow

Sąlyginis sekos srautas
Conditional Sequence Flow

Numatytasis sekos srautas
Default Sequence Flow

Pranešimų srautas Message Flow 

Pranešimų srautas Message Flownaudojamas pranešimų ir duomenų objektų perkėlimui tarp proceso baseinų Pools. Nenaudojamas perkėlimui tame pačiame baseine Pool.

Pranešimų srautas
Message Flow

Inicijuojantis pranešimų srautas, dekoruotas pranešimu
Initiating Message Flow with Decorator

Neinicijuojantis pranešimų srautas, dekoruotas pranešimu
Non-Initiating Message Flow with Decorator

Asociacija Association 

Asociacija Associationnaudojama sujungti informaciją bei artefaktus (objektus, kurie nėra srauto elementai) su srauto elementais. Esant reikalui asociacija gali nurodyti srauto kryptį (pvz. duomenų).

Asociacija
Association

Vienkryptė asociacija
Directional Association

Dvikryptė asociacija
Bi-Directional Association

Duomenų asociacija Data Association 

Duomenų asociacija Data Associationnaudojamas pranešimų ir duomenų objektų perkėlimui (susiejimui) tarp proceso veiksmų tame pačiame baseine Pool, taip pat nurodyti proceso veiksmų įvestis Inputsir išvestis Outputs. Nenaudojamas perkėlimui tarp proceso baseinų Pools.

Duomenų asociacija
Data Association

Atsakomybės sritys Swimlanes 

Atsakomybės sritis– tai grafinis konteineris, atskiriantis vieną veiksmų rinkinį nuo kito.

Baseinai Poolsir Takeliai Lanesparodo atsakomybės pasiskirstymąuž veiksmus procese. Baseinu arba takeliu gali būti organizacija, jos dalis, vaidmuo ar sistema. Takeliai hierarchiškai suskirsto baseinus ir kitus takelius.

Baseinas Pool 

Baseinas (Pool)Takelis (Lane)Takelis (Lane)

Baseinas horizontalus
Horizontal Pool

Baseinas (Pool)Takelis (Lane)Takelis (Lane)

Baseinas vertikalus
Vertical Pool

Takelis Lane 

Takelis (Lane)

Takelis horizontalus
Horizontal Lane

Takelis (Lane)

Takelis vertikalus
Vertical Lane

Artefaktai Artifacts 

Artefaktai Artifactsnaudojami pateikti papildomai informacijai. Jie neturi įtakosproceso sekos srautui. Grupė Groupskirta grupuoti grafinius elementus, priklausančius tai pačiai kategorijai. Komentaras Text Annotation, leidžia verslo procesų modeliuotojui įvesti papildomą informaciją žmonėms dirbantiems su schemomis (diagramomis).

Grupė
Group

Komentaras
Text Annotation